Rabbit Polyclonal antibodies

AMM08678GPolyclonal S35B2 Antibody (C-term)
APR10857GPolyclonal APOL6 Antibody (Center)
APR14069GPolyclonal BTG2 Antibody (N-term)
APR10809GPolyclonal AKR1C3 Antibody (N-term)
AMM08576GPolyclonal SCXA Antibody (C-term)
APR11253GPolyclonal WDR48 Antibody (C-term)
APR14250GPolyclonal RTP1 Antibody (C-term)
APR14208GPolyclonal OR52A1 Antibody (C-term)
APR14156GPolyclonal OR10X1 Antibody (Center)
APG01921GPolyclonal APG8a/b(MAP1LC3A/B) Antibody
APR10871GPolyclonal ENTPD3 Antibody (C-term)
APR10873GPolyclonal ETV5 Antibody (N-term)
AMM08682GPolyclonal SEC13 Antibody (Center)
AMM08568GPolyclonal ORMDL3 Antibody (Center)
APR14173GPolyclonal OR2M3 Antibody (C-term)
APR14245GPolyclonal PMAT(Slc29a4) Antibody (N-term)
APR14244GPolyclonal PMAT(Slc29a4) Antibody (C-term)
AMM08619GPolyclonal DNAJB13 Antibody (Center)
APR10892GPolyclonal MCART2 Antibody (N-term)
APR14210GPolyclonal OR52D1 Antibody (C-term)
APR14079GPolyclonal GDPD5 Antibody (center)
APR14226GPolyclonal OR6V1 Antibody (C-term)
AMM08574GPolyclonal HDAC6 Antibody (C-term)
APR14184GPolyclonal OR4A47 Antibody (C-term)
APR10868GPolyclonal ELMO2 Antibody (Center)
AMM08591GPolyclonal HDAC11 Antibody (N-term)
AMM08573GPolyclonal HDAC11 Antibody (C-term)
APR14234GPolyclonal OTOA Antibody (N-term)
AMM08625GPolyclonal FBLN7 Antibody (N-term)
AMM08657GPolyclonal NHEDC1 Antibody (N-term)
APR14103GPolyclonal DUOX2 Antibody (Center)
APR14180GPolyclonal OR2W3 Antibody (C-term)
APR14168GPolyclonal OR2F2 Antibody (C-term)
APR14097GPolyclonal CPA6 Antibody (Center)
AMM08642GPolyclonal KT33A Antibody (N-term)
APR14151GPolyclonal OR10G2 Antibody (N-term)
APR14198GPolyclonal OR4F15 Antibody (N-term)
AMM08695GPolyclonal TEKT5 Antibody (Center)
APR10905GPolyclonal PLD5 Antibody (C-term)
APR10924GPolyclonal SLC16A8 Antibody (C-term)
APR14235GPolyclonal OTX2 Antibody (C-term)
APR14255GPolyclonal TAS1R2 Antibody (C-term)
APR10918GPolyclonal RB1CC1 Antibody (Center)
APR10880GPolyclonal GOT1L1 Antibody (C-term)
APR11251GPolyclonal BTRC Antibody (N-term)
APR11249GPolyclonal SUV39H1 Antibody
APR14202GPolyclonal OR4K2 Antibody (C-term)
APR14128GPolyclonal MED7 Antibody (Center)
APR10874GPolyclonal FAH Antibody (N-term)
APR14203GPolyclonal OR4K5 Antibody (C-term)
APR14144GPolyclonal OR1D5 Antibody (C-term)
APR10904GPolyclonal PDPR Antibody (C-term)
APR14238GPolyclonal PCDHB15 Antibody (N-term)
APR14260GPolyclonal SOX3 Antibody (Center P204)
APR14204GPolyclonal OR4L1 Antibody (C-term)
APR14177GPolyclonal OR2T8 Antibody (C-term)
AMM08663GPolyclonal PODNL1 Antibody (Center)
APR14165GPolyclonal OR2AK2 Antibody (C-term)
APR14205GPolyclonal OR4M1 Antibody (C-term)
APR14230GPolyclonal OR8H2/OR8H3 Antibody (C-term)
APR10805GPolyclonal SUMO1 Antibody (C-term)
APR14206GPolyclonal OR4N2 Antibody (N-term)
APR14233GPolyclonal OR9K2 Antibody (C-term)
APR14194GPolyclonal OR51L1 Antibody (N-term)
APR14077GPolyclonal Ubiquitin Antibody (N-term)
APR14067GPolyclonal Ubiquitin Antibody 
APR14196GPolyclonal OR51S1 Antibody (C-term)
APR14150GPolyclonal OR10AG1 Antibody (C-term)
APR14200GPolyclonal OR4F5 Antibody (N-term)
AMM08641GPolyclonal KRTAP25-1 Antibody (C-term)
APR14212GPolyclonal OR52N5 Antibody (C-term)
APR14227GPolyclonal OR6X1 Antibody (C-term)
APR14225GPolyclonal OR6T1 Antibody (C-term)
APR14187GPolyclonal OR4P4 Antibody (C-term)
AMM05348GPolyclonal UGT2B15 Antibody (Center)
APR14251GPolyclonal SLC12A6 Antibody (N-term)
APR10914GPolyclonal PSAPL1 Antibody (N-term)
APR14261GPolyclonal SPATA7 Antibody (C-term)
AMM08640GPolyclonal KRTAP13-3 Antibody (C-term)
APR10931GPolyclonal TFR2 Antibody (C-term)
APG01923GPolyclonal APG8b(MAP1LC3B) Antibody (N-term T29)
APR14231GPolyclonal OR8K3 Antibody (C-term)
APR14137GPolyclonal OR11L1 Antibody (C-term)
APR10885GPolyclonal HSD17B4 Antibody (Center)
APR14229GPolyclonal OR8D4 Antibody (C-term)
APR14154GPolyclonal OR10H5 Antibody (C-term)
APR10895GPolyclonal NDUFS8 Antibody (Center)
APR10872GPolyclonal ERRFI1 Antibody (Center)
APR14215GPolyclonal OR5AN1 Antibody (C-term)
APR14117GPolyclonal HTR4 Antibody (N-term)
APR14087GPolyclonal ANGPTL7 Antibody (C-term)
APR14131GPolyclonal MLNR Antibody (C-term)
APR14223GPolyclonal OR6N2 Antibody (C-term)
AMM08575GPolyclonal MAT1A Antibody (N-term)
APR14218GPolyclonal OR5I1 Antibody (C-term)
AMM08715GPolyclonal XYLT1 Antibody (N-term)
APR10870GPolyclonal ELOVL5 Antibody (C-term)
AMM08669GPolyclonal PHACTR3 Antibody (N-term)
APR14153GPolyclonal OR10G9 Antibody (C-term)
APR11248GPolyclonal HERV-FRD Antibody (N-term)
APR10877GPolyclonal FSHB/FSH Antibody (Center)
AMM08626GPolyclonal FSCN3 Antibody (C-term)
APC00042GPolyclonal TM55B Antibody (C-term)
AMM08525GPolyclonal WNT16 Antibody (C-term)
AMM08583GPolyclonal FIBP Antibody (Center)
APR14140GPolyclonal OR13F1 Antibody (C-term)
APR14222GPolyclonal OR6K6 Antibody (C-term)
APR14191GPolyclonal OR4X2 Antibody (C-term)
APR14169GPolyclonal OR2G3 Antibody (C-term)
APR14197GPolyclonal OR4D6 Antibody (C-term)
APR14178GPolyclonal OR2V2 Antibody (C-term)
APR14228GPolyclonal OR7G2 Antibody (C-term)
APR10913GPolyclonal PRRG1 Antibody (N-term)
APR14108GPolyclonal DUOXA2 Antibody (C-term)
AMM08581GPolyclonal C17orf95 Antibody (C-term)
AMM08620GPolyclonal DTX3 Antibody (N-term )
AMM08644GPolyclonal LIMS2 Antibody (C-term)
AMM08704GPolyclonal XIRP1 Antibody (C-term)
APR14185GPolyclonal OR4C16 Antibody (C-term)
AMM08622GPolyclonal EMILIN3 Antibody (C-term)
APR14126GPolyclonal LRRN4 Antibody (C-term)
APR14094GPolyclonal ATOH8 Antibody (N-term)
APR11252GPolyclonal ITLN2 Antibody (Center)
APR14141GPolyclonal OR14C36 Antibody (C-term)
AMM05994GPolyclonal GRM8 Antibody (C-term)
APR14158GPolyclonal OR1N1 Antibody (C-term)
APR10813GPolyclonal BCL2 Antibody (Center)
AMM08649GPolyclonal Mouse Acvr2b Antibody (Center)
AMM08602GPolyclonal C10orf63 Antibody (Center)
APR14075GPolyclonal TRPV1 Antibody (N-term)
AMM08621GPolyclonal EFCB7 Antibody (C-term)
APR14213GPolyclonal OR56A1 Antibody (C-term)
APR11625GPolyclonal COL2A1 Antibody (N-term)
AMM08670GPolyclonal PSCA Antibody (Center)
APR14147GPolyclonal NR2F1 Antibody (N-term)
APR10882GPolyclonal HDBP1 Antibody (Center)
APR14125GPolyclonal Lmx1a Antibody (Center)
AMM08651GPolyclonal Mouse Cdk15 Antibody (N-term)
AMM08665GPolyclonal PPM1A Antibody
AMM08600GPolyclonal BGLAP Antibody (Center)
APR14092GPolyclonal CDH9 Antibody (C-term)
APR14254GPolyclonal SYNPO Antibody (C-term)
AMM08596GPolyclonal AKAP4 Antibody (N-term)
APR14199GPolyclonal OR4F16 Antibody (N-term)
APR14224GPolyclonal OR6Q1 Antibody (C-term)
APR14106GPolyclonal GABRB2 Antibody (C-term)
APR14142GPolyclonal OR14J1 Antibody (C-term)
APR14181GPolyclonal OR2W5 Antibody (C-term)
APR14149GPolyclonal OMP Antibody (N-term)
AMM08608GPolyclonal CDH12 Antibody (N-term)
APR10932GPolyclonal TGF Beta 2 Antibody (C-term)
AMM08650GPolyclonal Mouse Camkv Antibody (N-term)
AMM08599GPolyclonal BGLAP Antibody (C-term C80)
APR14188GPolyclonal OR4Q3 Antibody (C-term)
APR10917GPolyclonal SECISBP2 Antibody (Center)
APR14132GPolyclonal Mouse Dclk1 Antibody (N-term)
APR14216GPolyclonal OR5D13 Antibody (Center)
APR14246GPolyclonal POU4F2 Antibody (C-term)
APR11250GPolyclonal TLR3 Antibody
AMM08616GPolyclonal DKKL1 Antibody (C-term)
APR14112GPolyclonal GJB2 Antibody (C-term)
APR14111GPolyclonal GJA3 Antibody (N-term)
APR14096GPolyclonal Connexin 31 Antibody (C-term)
APR14107GPolyclonal GCAP1 Antibody (C-term)
APR10831GPolyclonal Calmodulin Antibody (C-term)
APR14176GPolyclonal OR2T6 Antibody (C-term)
APR14217GPolyclonal OR5H2 Antibody (C-term)
APR14170GPolyclonal OR2G6 Antibody (N-term)
AMM08617GPolyclonal DNAH2 Antibody (N-term)
APR14122GPolyclonal LIM2 Antibody (C-term)
APR10926GPolyclonal SLC39A6 Antibody (Center)
APR14256GPolyclonal TAS1R3 Antibody (N-term)
APR14186GPolyclonal OR4D2 Antibody (C-term)
APR14232GPolyclonal OR9G4 Antibody (C-term)
AMM08656GPolyclonal NAT5 Antibody (C-term)
APR14241GPolyclonal PHF21A Antibody (Center)
AMM08611GPolyclonal CYTH4 Antibody (C-term)
AMM08716GPolyclonal ZDHHC13 Antibody (N-term)
APR14252GPolyclonal SLITRK4 Antibody (C-term)
APR10929GPolyclonal STAR Antibody (Center)
AMM08676GPolyclonal RIT2 Antibody (N-term)
AMM08631GPolyclonal GPR87 Antibody (C-term)
APR14249GPolyclonal RRH Antibody (C-term)
AMM08655GPolyclonal MYO1E Antibody (N-term)
APR14155GPolyclonal OR10S1 Antibody (C-term)
AMM08694GPolyclonal TEKT1 Antibody (Center)
APR14121GPolyclonal KRT3 Antibody (Center)
APR14093GPolyclonal ATL1 Antibody (C-term)
AMM08647GPolyclonal MEX3B Antibody (N-term)
AMM08658GPolyclonal NMBR Antibody (N-term)
AMM08624GPolyclonal EXT1 Antibody (Center)
APR14089GPolyclonal AP3B2 Antibody (N-term)
AMM08666GPolyclonal PPM1M Antibody (Center)
APR14201GPolyclonal OR4K1 Antibody (N-term)
APR14248GPolyclonal RHO Antibody (C-term)
APR11247GPolyclonal CAMP Antibody (C-term)
AMM08671GPolyclonal RAB28 Antibody (Center)
APG03021GPolyclonal IL28 Antibody (Center)
AMM08660GPolyclonal OSTF1 Antibody (N-term)
AMM08601GPolyclonal Bmp3 Antibody (N-term)
APR14219GPolyclonal OR5M1 Antibody (C-term)
APR10899GPolyclonal NMNAT2 Antibody (N-term)
APR14258GPolyclonal TAS2R13 Antibody (C-term)
APR14257GPolyclonal TAS2R10 Antibody (Center)
APR14264GPolyclonal TAS2R9 Antibody (Center)
AMM08685GPolyclonal SKAP2 Antibody (Center)
APR10915GPolyclonal QPCT Antibody (C-term)
APR14091GPolyclonal CACNB3 Antibody (C-term)
AMM08664GPolyclonal PPFIA2 Antibody (Center)
APR14159GPolyclonal OR1N2 Antibody (N-term)
AMM08702GPolyclonal UPK3B Antibody (Center)
APR10897GPolyclonal MDH1B Antibody (Center)
APR10928GPolyclonal UGT2A3 Antibody (Center)
APR10861GPolyclonal ATP6V1C2 Antibody (Center)
APR14146GPolyclonal NOTUM Antibody (C-term)
APR14167GPolyclonal OR2C3 Antibody (C-term)
APR14182GPolyclonal OR2Y1 Antibody (C-term)
AMM08597GPolyclonal AMTN Antibody (N-term)
APR14157GPolyclonal OR1M1 Antibody (C-term)
AMM08634GPolyclonal IFT27 Antibody (C-term)
APR06978GPolyclonal LC3 Antibody (APG8A)
APR14104GPolyclonal FEZF2 Antibody (Center)
APR06975GPolyclonal LC3 Antibody (APG8A) (N-term)
AMM04375GPolyclonal LC3 Antibody (APG8A) (P45)
APR08156GPolyclonal LC3 Antibody (APG8A) (D106)
APG02907GPolyclonal LC3 Antibody (APG8B) (C-term)
APR08158GPolyclonal LC3 Antibody (APG8B) (T6)
APG01922GPolyclonal APG8b (MAP1LC3B)-T93/Y99 Antibody (Center)
AMM08635GPolyclonal HHIP Antibody (N-term)
AMM08659GPolyclonal NPNT Antibody (Center)
APR06991GPolyclonal Cleaved LC3B Antibody
APR14242GPolyclonal PJVK Antibody (Center)
APR14115GPolyclonal GPR62 Antibody (N-term)
APR10812GPolyclonal ATG4B Antibody (N-term)
AMM05346GPolyclonal ATG4B Antibody (C-term)
APR10858GPolyclonal ATG4B Antibody
AMM08698GPolyclonal TRIM24 Antibody (N-term)
APR10815GPolyclonal ATG4D Antibody (N-term)
APR07062GPolyclonal APG5 Antibody
APR10817GPolyclonal ATG7 Antibody (Center)
APR10816GPolyclonal ATG7 Antibody (C-term)
AMM08654GPolyclonal MS4A14 Antibody (C-term)
APG02027GPolyclonal ATG16L Antibody (N-term)
APR10811GPolyclonal ATG16L Antibody (C-term)
APS00019GPolyclonal Beclin 1 Antibody
APR14195GPolyclonal OR51M1 Antibody (N-term)
APR14190GPolyclonal OR4S2 Antibody (C-term)
APR10829GPolyclonal RGS19 Antibody (N-term)
APR10920GPolyclonal RGS19 Antibody (S151)
APR14192GPolyclonal OR51B6 Antibody (C-term)
APR10889GPolyclonal LAMP2 Antibody (C-term)
APR14243GPolyclonal PLLP Antibody (N-term)
APR14163GPolyclonal OR2A4 Antibody (N-term)
APR10863GPolyclonal BARON Antibody (N-term)
APR14193GPolyclonal OR51G1 Antibody (C-term)
APR14214GPolyclonal OR56B1 Antibody (N-term)
APR14207GPolyclonal OR51T1 Antibody (C-term)
APR14138GPolyclonal OR12D3 Antibody (C-term)
APR14143GPolyclonal OR1C1 Antibody (C-term)
APR14175GPolyclonal OR2T5 Antibody (N-term)
AMM08607GPolyclonal COG7 Antibody (C-term)
APR14172GPolyclonal OR2K2 Antibody (N-term)
APR10890GPolyclonal LDHAL6B Antibody (N-term)
APR14164GPolyclonal OR2A5 Antibody (C-term)
APR14179GPolyclonal OR2W1 Antibody (C-term)
APR10922GPolyclonal SFXN3 Antibody (C-term)
APR10824GPolyclonal PI3KC3 Antibody (S34)
APR10909GPolyclonal PI3KC3 Antibody (S164)
APR14145GPolyclonal OR1I1 Antibody (N-term)
APR10854GPolyclonal ALG8 Antibody (N-term)
AMM08609GPolyclonal CHMP5 Antibody (C-term)
APR10910GPolyclonal PIN4 Antibody (N-term)
AMM08629GPolyclonal GG2L4 Antibody (Center)
APR10878GPolyclonal GALNT14 Antibody (N-term)
APR14095GPolyclonal CLUL1 Antibody (C-term)
AMM08633GPolyclonal IDAS Antibody (N-term)
AMM08637GPolyclonal KLHL4 Antibody (N-term)
APR10896GPolyclonal MRPS31 Antibody (Center)
APG03020GPolyclonal IFI44L Antibody (C-term)
APR14152GPolyclonal OR10G8 Antibody (C-term)
APR14262GPolyclonal TAS2R41 Antibody (N-term)
APR14183GPolyclonal OR3A3 Antibody (C-term)
AMM08653GPolyclonal Mouse Stat2 Antibody (Center)
AMM08606GPolyclonal CLEC18C Antibody (C-term)
APR10879GPolyclonal GCHFR Antibody (C-term)
AMM08603GPolyclonal CALHM3 Antibody (N-term)
AMM08697GPolyclonal TRAF3IP2 Antibody (C-term)
APR14174GPolyclonal OR2T35 Antibody (C-term)
APR14259GPolyclonal TAS2R3 Antibody (C-term)
AMM08585GPolyclonal GPR39 Antibody (C-term)
AMM08615GPolyclonal DHH Antibody (Center)
APR14236GPolyclonal PANX2 Antibody (C-term)
APR14160GPolyclonal OR1Q1 Antibody (C-term)
APR14211GPolyclonal OR52I1 Antibody (C-term)
APG02912GPolyclonal IsocitRe dehydrogenase (IDH3) Antibody (C-term)
APR14220GPolyclonal OR6B2 Antibody (C-term)
APR14133GPolyclonal Mouse Rcvrn Antibody (N-term)
APR13512GPolyclonal SPOCK1 Antibody(N-term)
APR14265GPolyclonal TOX2 Antibody(Center)
APR14209GPolyclonal OR52A5 Antibody(C-term)
APR10833GPolyclonal CXCR4 Antibody(N-term)
APR14162GPolyclonal OR2A12 Antibody(C-term)
APR14139GPolyclonal OR13D1 Antibody(C-term)
APR14136GPolyclonal OR11A1 Antibody(C-term)
AMM08703GPolyclonal VPS25 Antibody(C-term)
APR14161GPolyclonal OR1S2 Antibody(C-term)
APR14221GPolyclonal OR6K3 Antibody(N-term)
AMM08652GPolyclonal Mouse Dab2 Antibody(C-term)
APR14239GPolyclonal PCYT1A Antibody(C-term)
APR14189GPolyclonal OR4S1 Antibody(C-term)
APR14240GPolyclonal PDE6H Antibody(Center)
AMM08638GPolyclonal KRT72 Antibody(Center)
AMM08691GPolyclonal STAC2 Antibody(N-term)
APR14085GPolyclonal ADRA1B Antibody (C-term)
AMM08566GPolyclonal BMPR1B Antibody (C-term)
AMM08618GPolyclonal DNAI2 Antibody (C-term)
AMM08630GPolyclonal GPR107 Antibody (C-term)
APR14166GPolyclonal OR2B6 Antibody (C-term)
APR10906GPolyclonal PLOD2 Antibody (C-term)
AMM08683GPolyclonal SERINC4 Antibody (C-term)
APR10847GPolyclonal PNPLA2 Antibody (N-term)
AMM08688GPolyclonal SNX12 Antibody (Center)
AMM08680GPolyclonal SAPS2 Antibody (Center)
AMM08661GPolyclonal OXGR1 Antibody (C-term)
AMM08687GPolyclonal SLCO6A1 Antibody (C-term)
APR14263GPolyclonal TAS2R43 Antibody (Center)
APR10930GPolyclonal STK25 Antibody (C-term)
APR10908GPolyclonal PHKA2 Antibody (N-term)
AMM08673GPolyclonal RBPMS Antibody (C-term)
APR10927GPolyclonal SLC7A4 Antibody (C-term)
AMM08643GPolyclonal L3MBTL3 Antibody (N-term)
AMM08700GPolyclonal TUBD1 Antibody (C-term)
AMM08604GPolyclonal CCDC155 Antibody (Center)
AMM08699GPolyclonal TTC5 Antibody (C-term)
APR14135GPolyclonal MRGPRX4 Antibody (C-term)
AMM08689GPolyclonal SNX5 Antibody (N-term)
AMM08690GPolyclonal SPAG6 Antibody (C-term)
APR13703GPolyclonal TAU Antibody (C-term)
AMM08693GPolyclonal TCF7L1 Antibody (N-term)
APR10864GPolyclonal BLVRA Antibody (Center Y83)
APR14074GPolyclonal SOX4 Antibody (N-term)
APR14090GPolyclonal APBB3 Antibody (Center)
APR14247GPolyclonal PPP2R2A Antibody (N-term)
APR14065GPolyclonal SOX2 Antibody (N-term)
APR14066GPolyclonal THY1 Antibody (N-term)
AMM08623GPolyclonal EPM2AIP1 Antibody (N-term)
AMM08577GPolyclonal SMURF2 Antibody (N-term)
APR10053GPolyclonal SLC2A1 Antibody (C-term)
AMM06445GPolyclonal Mouse Jarid2 Antibody (Center)
APR10977GPolyclonal (Mouse) Cxcl12 Antibody
APR07504GPolyclonal DBH Antibody (Center)
APG01502GPolyclonal ACOT8 Antibody (C-term)
APR08364GPolyclonal MC3R Antibody (C-term)
AMM06939GPolyclonal OR11H4 Antibody (C-term)
APR11046GPolyclonal CREB3 Antibody (C-term)
APR12658GPolyclonal OXTR Antibody (C-term)
APG03206GPolyclonal CDK5R1 Antibody (N-term)
APR17219GPolyclonal LMTK3 Antibody (C-term)
APR12995GPolyclonal PRPF8 Antibody (C-term)
AMM04378GPolyclonal CAPN2 Antibody (Center)
APR08896GPolyclonal OXCT1 Antibody (Center)
APR17414GPolyclonal Mouse Csk Antibody (C-term)
APG03313GPolyclonal GABRA1 Antibody (C-term)
AMR09373GPolyclonal PLP2 Antibody (C-term)
APR12972GPolyclonal PPP2R5E Antibody (C-term)
APR10332GPolyclonal SULT1A1 Antibody (Center)
AMM06594GPolyclonal NELL1 Antibody (C-term)
APR16942GPolyclonal ITK Antibody (N-term)
APG01889GPolyclonal ANP32E Antibody (N-term)
APR07466GPolyclonal CYP7A1 Antibody (N-term)
APR17793GPolyclonal IHH Antibody (C-term)
APR14789GPolyclonal ACTL6A Antibody (N-term)
AMM06034GPolyclonal JAG1 Antibody (C-term)
APG02288GPolyclonal BPIFA3 Antibody (Center)
AMM06444GPolyclonal Mouse Jarid2 Antibody (C-term)
APG01517GPolyclonal ACSF2 Antibody (Center)
AMM08648GPolyclonal Mib1/Mindbomb Antibody (N-term)
APR14309GPolyclonal ARL2 Antibody (N-term)
AMM08580GPolyclonal ARL6 Antibody (N-term)
APR10839GPolyclonal GGPS1 Antibody (C-term)
AMM08584GPolyclonal GPI8 Antibody (N-term)
APR10886GPolyclonal HSF1 Sumoylation Site Antibody
APR10807GPolyclonal ACOX1 Antibody (N-term)
APR14102GPolyclonal Dtnbp1 Antibody (N-term)
APR14119GPolyclonal Junctophilin 3 Antibody (Center)
APR14148GPolyclonal Olfm1 Antibody (C-term)
AMM08613GPolyclonal DAAM1 Antibody (N-term)
AMM08612GPolyclonal DAAM1 Antibody (C-term)
AMM08587GPolyclonal WIF1 Antibody (N-term)
APR10883GPolyclonal INDO Antibody (Center)
AMM08569GPolyclonal PFDN6 Antibody (N-term)
APR10810GPolyclonal APRT Antibody (N-term)
APR10901GPolyclonal PAFAH1B2 Antibody(S64)
AMM08681GPolyclonal SC24A Antibody (Center)
APR10919GPolyclonal RDH10 Antibody (Center)
APR10936GPolyclonal YMEL1 Antibody (N-term)
AMM08627GPolyclonal GBP7 Antibody (C-term)
APR14081GPolyclonal HAS1 Antibody (Center)
APR10821GPolyclonal NAT8 Antibody (Center)
APG02316GPolyclonal CA9 Antibody (Center)
APG02911GPolyclonal H6PD Antibody (C-term)
AMM08639GPolyclonal KRT82 Antibody (Center)
APR13884GPolyclonal Tubulin-alpha 1 antibody
APR10860GPolyclonal ATP4B Antibody (N-term)
APR14120GPolyclonal KCTD21 Antibody (C-term)
APR10935GPolyclonal XRCC1 Antibody (Center)
APR10840GPolyclonal LCLT1 Antibody (C-term)
APR10822GPolyclonal NDST2 Antibody (C-term)
AMM08610GPolyclonal CILP2 Antibody (Center)
APR10925GPolyclonal SLC22A4 Antibody (C-term)
APR10814GPolyclonal ABCB11 Antibody (C-term)
APR10803GPolyclonal ABCB5 Antibody (N-term)
AMM08565GPolyclonal GREMLIN Antibody (C-term)
APR10838GPolyclonal EDG6 Antibody (N-term)
APR14063GPolyclonal LRP6 Antibody (C-term T1546)
APC00043GPolyclonal VEGF1 Antibody (N-term)
AMM08605GPolyclonal Claudin 2 (CLDN2) Antibody (N-term)
APR14101GPolyclonal DSCR1 Antibody (Center)
APR14062GPolyclonal DSCR1 Antibody (C-term)
APR10865GPolyclonal CLC4 Antibody (C-term)
APR10825GPolyclonal PINK1 (PARK6) Antibody (Center)
APR10842GPolyclonal NURR1 (NR4A2) Antibody (N-term)
APR14088GPolyclonal ANGPTL7 Antibody (N-term)
AMM08636GPolyclonal KLF6 Antibody (N-term)
APR10941GPolyclonal CD81 Antibody (C-term)
AMM08588GPolyclonal XPO1 Antibody (C-term)
APR10832GPolyclonal CCL2 Antibody (C-term)
APR10835GPolyclonal DCD Antibody (C-term)
APR10875GPolyclonal FSHB Antibody (Center T70)
AMM08567GPolyclonal MTMR4 Antibody (C-term)
APR10888GPolyclonal IL1A-S87 Antibody
APR10887GPolyclonal IL1A Antibody (Center)
APR10933GPolyclonal TGM4 Antibody (Center)
APR10893GPolyclonal MCCC2 Antibody (Center)
APR10894GPolyclonal NDUFS4 Antibody (C-term)
APR10818GPolyclonal CBS Antibody (N-term)
APR08778GPolyclonal NOS3 Antibody (N-term)
APR14068GPolyclonal ADRBK1 Antibody (C-term)
AMM08570GPolyclonal AD_K2 Antibody (C-term)
AMM08589GPolyclonal GRK4 Antibody (C-term)
APR10911GPolyclonal PKC theta Antibody (C-term)
APR10823GPolyclonal PDK3 Antibody (N-term)
APR10843GPolyclonal PDK3 Antibody
APR10827GPolyclonal PRKAG3 Antibody (Center)
APR10848GPolyclonal PRPS1/PRPS2/PRPS3 Antibody (N-term)
AMM08628GPolyclonal Germinal Center Kinase (GCK/MAP4K2) Antibody (Center)
APR10819GPolyclonal Ketohexokinase (KHK) Antibody (C-term)
APR14071GPolyclonal PICK1 (PRKCABP) Antibody (C-term)
AMM08571GPolyclonal GCN2 Antibody (N-term G11)
APR10846GPolyclonal PIP5K3 Antibody (Center)
APR14076GPolyclonal Twinfilin-2 (PTK9L) Antibody (C-term)
APR14061GPolyclonal DCAMKL1 Antibody (C-term)
APR10830GPolyclonal SPHK1 Antibody (N-term)
APG02909GPolyclonal SPHK2 Antibody (N-term)
APS00021GPolyclonal SPHK2 Antibody (C-term)
APR10852GPolyclonal STK11 (LKB1) Antibody (N-term I29)
AMM08586GPolyclonal STK16 Antibody (N-term)
AMM08692GPolyclonal STK35 Antibody (Center)
AMM08674GPolyclonal REA (PHB2) Antibody (N-term)
APR14237GPolyclonal PAT1(APPBP2) Antibody (Center)
APR14123GPolyclonal LINGO1 Antibody (N-term)
APR14124GPolyclonal LINGO1 Antibody (N-term)
APR14116GPolyclonal HOMER1 Antibody (N-term)
APR10856GPolyclonal APOL1 Antibody
APR14098GPolyclonal CSNK1D Antibody (C-term)
APR14110GPolyclonal GHRHR Antibody (C-term)
APR14080GPolyclonal GIPR Antibody (N-term)
APR14127GPolyclonal MAPK7 Antibody (C-term)
APG02913GPolyclonal JNK2 (MAPK9) Antibody (C-term)
APR10837GPolyclonal EARS2 Antibody (C-term)
AMM08672GPolyclonal RASGRF1 Antibody (S929)
AMM08614GPolyclonal DAAM2 Antibody (N-term)
APR14130GPolyclonal MERTK Antibody (N-term)
APR14100GPolyclonal DDR2 (TYRO10) Antibody
APR10850GPolyclonal SMAD4 Antibody (T277)
AMM08593GPolyclonal LTBP1 Antibody (C-term)
APR10853GPolyclonal YARS2 Antibody (N-term)
APS00022GPolyclonal C1QBP Antibody (Center)
APG02908GPolyclonal ALDH1A3 Antibody (N-term)
APR14078GPolyclonal ACHE Antibody (N-term)
APR14129GPolyclonal MERTK Antibody
AMM08572GPolyclonal GMFG Antibody (N-term)
APR10866GPolyclonal CYP26C1 Antibody (C-term)
APG02910GPolyclonal CYP11A1 Antibody (N-term)
APR10820GPolyclonal MLK2 Antibody (C-term)
AMM08595GPolyclonal RSK4 Antibody (N-term)
APR10937GPolyclonal YSK Antibody (C-term)
AMM08645GPolyclonal MAP3K9 Antibody (N-term)
AMM08578GPolyclonal TNIK Antibody (N-term)
APR13240GPolyclonal SEMA3E Antibody (C-term)
APR10834GPolyclonal CYP1A1 Antibody (C-term)
APR10802GPolyclonal PIP5K2 Alpha (PIP5K2A) Antibody (C-term)
APR10826GPolyclonal PIP5K2B Antibody (C-term)
AMM08594GPolyclonal PLK3 Antibody (C-term)
APR10844GPolyclonal PERK Antibody (N-term Q163)
APR10898GPolyclonal NME2 Antibody (N-term)
APR10808GPolyclonal AK5 Antibody (N-term)
AMM05347GPolyclonal PFKFB2 Antibody (N-term)
APR10845GPolyclonal PFKFB2 Antibody (C-term)
APR10806GPolyclonal Urokinase (PLAU) Antibody (N-term)
AMM08646GPolyclonal MEG2 Antibody (C-term)
APR10828GPolyclonal PTEN Antibody (N-term)
APR10849GPolyclonal PTEN Antibody (C-term F279)
APR14072GPolyclonal R MKP3 Antibody
AMM08668GPolyclonal PPP6C Antibody (N-term)
APR10836GPolyclonal DUSP3 Antibody (N-term)
AMM08684GPolyclonal SIL1 Antibody (Center)
APR10923GPolyclonal SLC11A1 Antibody (Center)
APR07044GPolyclonal THBS1 Antibody (N-term)
APR10841GPolyclonal LRPAP1 Antibody (C-term)
APR10891GPolyclonal LPIN2 Antibody (Center)
APR10907GPolyclonal PON3 Antibody (N-term)
APR14134GPolyclonal MPZ Antibody (C-term)
APR14082GPolyclonal KLC1 Antibody (Center)
AMM08686GPolyclonal SLC23A2 Antibody (N-term)
APR10851GPolyclonal SOD1 Antibody (Center)
AMM08675GPolyclonal RGS1 Antibody (N-term)
APR14070GPolyclonal DRD4 Antibody (Center)
APG02485GPolyclonal CD24 Antibody (N-Term)
APR10916GPolyclonal SCNN1A Antibody (Center)
APR14118GPolyclonal IL1RAPL2 Antibody (Center)
APR10903GPolyclonal PCCB Antibody (Center)
APR10867GPolyclonal CYP51A1 Antibody (Center)
APR10855GPolyclonal ALOX12 Antibody (C-term)
APR14109GPolyclonal EMX1 Antibody (C-term)
APR14171GPolyclonal OR2H2 Antibody (C-term)
APR14083GPolyclonal NRP1 Antibody (C-term)
APR10902GPolyclonal PCBD1 Antibody (Center)
APR14113GPolyclonal GNAO1 Antibody (C-term)
AMM08592GPolyclonal HRIHFB2025 Antibody (C-term)
AMM08582GPolyclonal CLDN8 Antibody (Center)
AMM08701GPolyclonal UPK1A Antibody (C-term)
APR14105GPolyclonal GABRA2 Antibody (C-term)
APR14114GPolyclonal GPM6A Antibody (C-term)
APR10884GPolyclonal HSD17B12 Antibody (Center)
AMM08679GPolyclonal S39A8 Antibody (Center)
AMM08598GPolyclonal ATLA2 Antibody (Center)
AMM08667GPolyclonal PPP3R2 Antibody (N-term)
APR14086GPolyclonal ADRA1B Antibody (Center)
APR10900GPolyclonal NOXA1 Antibody (C-term)
AMM08662GPolyclonal PEX12 Antibody (Center)
APR14073GPolyclonal RAB3GAP2 Antibody (C-term)
APR14084GPolyclonal PDE6C Antibody (Center)
AMM08590GPolyclonal HAPLN1 Antibody (N-term)
APR10862GPolyclonal B3GNT6 Antibody (Center)
APR14921GPolyclonal AMH Antibody (Center)
APR10869GPolyclonal ELOVL5 Antibody (C-term)
AMM08632GPolyclonal ID4 Antibody (N-term)
APR10921GPolyclonal RHBG Antibody (C-term)
APR14099GPolyclonal DANRE mao Antibody (Center)
APR07208GPolyclonal AMACR / p504S (Prostate Cancer Marker) Antibody – With BSA and Azide
APR07378GPolyclonal IDH1 (Isocitrate Dehydrogenase) Antibody – With BSA and Azide
APG01267GPolyclonal PTEN (Tumor Suppressor Protein) Antibody – With BSA and Azide
APR13919GPolyclonal UCHL3 Antibody
APR13914GPolyclonal UCHL1 Antibody
APR12795GPolyclonal Pecanex homolog Antibody (C-Term)
APR09910GPolyclonal SH2-B / SH2B1 (isoform2) Antibody (C-Term)
APR17465GPolyclonal MTMR1 (isoform 1) Antibody (C-Term)
AMM06967GPolyclonal DUSP14 / MKP6 Antibody (C-Term)
APR15033GPolyclonal ARHU / WRCH1 Antibody (N-Term)
AMM06193GPolyclonal KIF5A Antibody (C-Term)
AMM08201GPolyclonal Thymosin-like 8 Antibody (N-Term)
AMM05838GPolyclonal DORFIN / RNF19 Antibody (C-Term)
APR14049GPolyclonal ZIC5 Antibody (C-Term)
APR11049GPolyclonal CECR2 Antibody (C-Term)
APR13089GPolyclonal RFPL2 and RFPL3 Antibody (C-Term)
APR11390GPolyclonal ALS2CR3 / GRIF1 Antibody (C-Term)
AMM06379GPolyclonal MERTK Antibody (C-Term)
APR15405GPolyclonal CENTG2 / AGAP1 Antibody (C-Term)
AMR09568GPolyclonal PSAP / MTCH1 Antibody (C-Term)
APR17175GPolyclonal LAX Antibody (internal region)
APR08885GPolyclonal ORP3 Antibody (N-Term)
AMM07089GPolyclonal PEPP3 / PLEKHA6 Antibody (C-Term)
AMM07366GPolyclonal PSCD4 / CYTOHESIN 4 Antibody (N-Term)
AMM05599GPolyclonal AIP1 / MAGI2 Antibody (C-Term)
APR12719GPolyclonal PAPIN / PDZK3 Antibody (N-Term)
APR13643GPolyclonal Syntrophin gamma 1 Antibody (C-Term)
APR15564GPolyclonal CORO2B / CLIPINC Antibody (C-Term)
APR12247GPolyclonal GRASP1 / GRIPAP1 Antibody (N-Term)
AMM07585GPolyclonal RGS17 / RGSZ2 Antibody (C-Term)
AMM07544GPolyclonal RASIP1 / RAIN Antibody (C-Term)
AMM06890GPolyclonal OLIG1 (C Terminus) Antibody (C-Term)
APR13613GPolyclonal Synaptogyrin 3 Antibody (internal region)
APR15297GPolyclonal CCL3 and CCL3L1 Antibody (C-Term)
APR08235GPolyclonal Lipin 2 Antibody (C-Term)
AMM06642GPolyclonal Neuroligin 1 Antibody (internal region)
APR16131GPolyclonal GGA3 Antibody (C-Term)
APR13223GPolyclonal SCN5A Antibody (internal region)
AMM05640GPolyclonal BRSK2 / STK29 Antibody (internal region)
APR11887GPolyclonal EYA4 Antibody (N-Term)
APR11910GPolyclonal Fibrillin 2 Antibody (internal region, near the C-Term)
AMM06732GPolyclonal NOTCH2 Antibody (internal region)
APR13369GPolyclonal SLITRK1 Antibody (C-Term)
AMM06188GPolyclonal KIAA0319 Antibody (internal region)
APR08055GPolyclonal ITPR2 Antibody (internal region)
AMM06030GPolyclonal ITPR3 Antibody (internal region)
APR11868GPolyclonal ETV1 Antibody (internal region)
APG02606GPolyclonal CITED2 (Internal) Antibody (internal region)
AMM06626GPolyclonal NEUROD2 Antibody (C-Term)
APR11626GPolyclonal collagen type XI alpha 2 Antibody (internal region)
APG03333GPolyclonal GLI2 Antibody (internal region)
APR12033GPolyclonal GLI3 Antibody (internal region)
APR17688GPolyclonal OSCAR (Isoform 1) Antibody (internal region)
AMM07955GPolyclonal SPEN / SHARP Antibody (internal region)
AMM07946GPolyclonal SORBS1 / ponsin (internal) Antibody (internal region)
APR12641GPolyclonal Oxytocin Receptor Antibody (internal region)
APG02894GPolyclonal CYP3A4 Antibody (internal region)
AMM07131GPolyclonal PGRMC2 Antibody (C-Term)
APR08244GPolyclonal LIPF Antibody (C-Term)
AMM05834GPolyclonal Dopamine receptor D1 / DRD1 Antibody (C-Term)
APR11780GPolyclonal Dopamine receptor D4 / DRD4 Antibody (internal region)
APR08234GPolyclonal Lipin 1 (Internal) Antibody (internal region)
AMM06280GPolyclonal LHCGR Antibody (C-Term)
AMM06881GPolyclonal OCT6 / POU3F1 Antibody (internal region)
AMM07851GPolyclonal SLC22A16 Antibody (internal region)
APR15512GPolyclonal COL11A1 Antibody (internal region)
APR16004GPolyclonal FLNB Antibody (internal region)
APR16565GPolyclonal GPR39 Antibody (internal region)
APR13989GPolyclonal X-arrestin / arrestin 3 Antibody (C-Term)
AMM06624GPolyclonal Neurochondrin Antibody (internal region)
APR14854GPolyclonal ADH7 Antibody (internal region)
APR13759GPolyclonal TMP21 / TMED10 Antibody (C-Term)
APR15269GPolyclonal Carabin / TBC1D10C Antibody (internal region)
AMM07950GPolyclonal SORBS1/ponsin (internal region) Antibody (internal region)
APR15596GPolyclonal CTDSP1 Antibody (internal region)
APR11986GPolyclonal GALP Antibody (internal region)
APR15521GPolyclonal CLPB Antibody (C-Term)
AMM04804GPolyclonal Glucogon receptor Antibody (internal region, near the C-Term)
APR13662GPolyclonal T-cell differentiation protein Antibody (internal region)
AMM06655GPolyclonal Neurogenin 1 Antibody (C-Term)
AMM06617GPolyclonal Neudesin / NENF Antibody (internal region, near the C-Term)
APR13796GPolyclonal Transmembrane protein 37 Antibody (internal region)
AMM07722GPolyclonal Salvador homolog 1 Antibody (internal region)
AMM05550GPolyclonal Adenosine A1 receptor Antibody (C-Term)
AMM06067GPolyclonal KCNB1 / DRK1 Antibody (internal region)
APR15886GPolyclonal ETV2 Antibody (internal region)
APR17288GPolyclonal MAP3K7IP3 (aa 274 to 285) Antibody (internal region)
AMM06073GPolyclonal KCC4 / SLC12A7 Antibody (internal region)
APR16019GPolyclonal Formyl Peptide Receptor-like 2 Antibody (C-Term)
APR17202GPolyclonal LITAF Antibody (internal region)
APR17289GPolyclonal MAP3K7IP3 (aa 59 to 69) Antibody (internal region)
APR13003GPolyclonal PTBP2 Antibody (internal region)
APG02186GPolyclonal BAG5 (internal) Antibody (internal region)
APR15741GPolyclonal DIAPH3 Antibody (internal region, near the C-Term)
APR17576GPolyclonal NKD2 Antibody (internal region)
APR14409GPolyclonal SOX17 Antibody (internal region)
APR13477GPolyclonal SOX8 (aa 247 to 258) Antibody (internal region)
APR12664GPolyclonal P2RY1 (aa247-257) Antibody (internal region)
APR12665GPolyclonal P2RY1 (aa345-356) Antibody (C-Term)
AMM07367GPolyclonal PSCD4 Antibody (internal region)
APR13476GPolyclonal SOX8 (aa 203 to 217) Antibody (internal region)
APR13690GPolyclonal TAS1R3 / T1R3 Antibody (C-Term)
APR13135GPolyclonal ROBO2 Antibody (internal region, near the C-Term)
AMM07415GPolyclonal PTPRM Antibody (internal region)
AMM06613GPolyclonal Netrin G1 Antibody (internal region)
APR14927GPolyclonal AMPD1 Antibody (internal region)
AMM05655GPolyclonal C20orf75 Antibody (C-Term)
APG02463GPolyclonal CCBL1 Antibody (internal region)
APR11288GPolyclonal SOX1 Antibody (internal region)
APS00037GPolyclonal MARCH-VII / Axotrophin Antibody (internal region)
APR07493GPolyclonal D-amino-acid oxidase Antibody (C-Term)
APR17268GPolyclonal M6PR Antibody (internal region)
APG01411GPolyclonal AADACL1 Antibody (C-Term)
AMM05986GPolyclonal GRIN2D Antibody (C-Term)
APG02251GPolyclonal BDH2 / DHRS6 (aa 92 to 103) Antibody (internal region)
APR10556GPolyclonal TRPM8 Antibody (internal region)
APR17483GPolyclonal MUPCDH Antibody (C-Term)
AMM07410GPolyclonal PTPRH Antibody (interal region)
AMM05742GPolyclonal CEP290 / NPHP6 Antibody (internal region)
APR13681GPolyclonal TACR2 / Neurokinin 2 receptor Antibody (internal region)
APR11809GPolyclonal Dynamin 3 Antibody (internal region)
APR16026GPolyclonal Frizzled 3 Antibody (internal region)
AMM05251GPolyclonal GSTM3 Antibody (internal region)
AMR09536GPolyclonal PRKAG3 Antibody (internal region)
APG02576GPolyclonal CHRNA4 Antibody (internal region, near the N-Term)
APG03221GPolyclonal CHRNB4 Antibody (internal region)
APR08612GPolyclonal NAT2 (aa182-195) Antibody (internal region)
APG02574GPolyclonal CHRFAM7A / CHRNA7-FAM7A Antibody (N-Term)
APR17246GPolyclonal Lubricin / PRG4 Antibody (internal region)
AMM06879GPolyclonal OAZ Antibody (N-Term, near)
APR08757GPolyclonal NMNAT3 Antibody (C-Term)
APR16495GPolyclonal GPR139 Antibody (N-Term)
APR16761GPolyclonal HSPA4L Antibody (C-Term)
APG02166GPolyclonal ATP7A Antibody (internal region)
APR07854GPolyclonal HTR2A Antibody (internal region)
APR15153GPolyclonal BMP3 Antibody (internal region)
AMM06660GPolyclonal Neurotrophin 3 Antibody (internal region)
APR08610GPolyclonal NAT1 Antibody (internal region)
APG01395GPolyclonal ABCA12 Antibody (internal regon, near C-Term)
APG01397GPolyclonal ABCA2 Antibody (internal region)
AMM05531GPolyclonal ABCA4 Antibody (C-Term)
APG01401GPolyclonal ABCA8 Antibody (C-Term)
APR17748GPolyclonal Palladin Antibody (N-Term)
APR08514GPolyclonal MRP7 Antibody (internal region)
APG01399GPolyclonal ABCA6 Antibody (C-Term)
APG01403GPolyclonal ABCB10 Antibody (C-Term)
APR08515GPolyclonal MRP9 / ABCC12 Antibody (internal region, near C-Term)
APG03192GPolyclonal CAMKIIN Antibody (N-Term)
APR13691GPolyclonal TAS1R3 Antibody (internal region)
APG01419GPolyclonal ABCB8 Antibody (C-Term)
APG01430GPolyclonal ABCE1 / RNase L Antibody (N-Term)
APG01456GPolyclonal ABCG4 Antibody (C-Term)
APR11483GPolyclonal AVPR2 Antibody (C-Term)
APR13824GPolyclonal TRPV2 Antibody (C-Term)
APR10015GPolyclonal SLC22A17 Antibody (internal region)
APR08145GPolyclonal LASS5+6 / CerS5+6 Antibody (internal region)
APR12618GPolyclonal OR7D4 Antibody (internal region)
APR16483GPolyclonal GPR120 Antibody (internal region)
APG01880GPolyclonal ANGPTL3 Antibody (internal region)
AMM06324GPolyclonal LMX1B Antibody (internal region)
AMM06619GPolyclonal Neurexin 3 / NRXN3 Antibody (internal region)
APR08080GPolyclonal KCNMA1 Antibody (C-Term)
APG02062GPolyclonal ATG5 Antibody (internal region)
APR17012GPolyclonal KIF6 Antibody (internal region)
APR16680GPolyclonal HEM1 Antibody (internal region)
APR13667GPolyclonal T1R3 Antibody (internal region)
APG02571GPolyclonal CHKB Antibody (internal region)
APR15509GPolyclonal COG8 Antibody (internal region)
AMM06948GPolyclonal DPM2 Antibody (C-Term)
APR13227GPolyclonal SCNN1D Antibody (C-Term)
APR10089GPolyclonal SLC39A4 Antibody (internal region)
AMR09831GPolyclonal SCNN1G Antibody (C-Term)
AMM07362GPolyclonal PSCA (aa27-40) Antibody (internal region)
APR16704GPolyclonal HOXB4 Antibody (internal region)
APR07771GPolyclonal HMGCR / LDLCQ3 Antibody (internal region)
AMM06059GPolyclonal KALRN Antibody (N-Term)
APR12877GPolyclonal PHOX2B Antibody (internal region)
AMM06928GPolyclonal OPRD1 Antibody (C-Term)
APG01615GPolyclonal AGXT / AGT Antibody (internal region)
AMM07553GPolyclonal RCBTB2 Antibody (internal region)
APR16028GPolyclonal FRMPD1 Antibody (internal region)
APR07632GPolyclonal E2F8 Antibody (internal region)
APR08107GPolyclonal Klotho / KL Antibody (internal region)
APR11974GPolyclonal GABRB2 Antibody (internal region)
AMM05296GPolyclonal HAMP Antibody (N-Term, near)
APR13356GPolyclonal SLC26A5 / prestin Antibody (N-Term, near)
AMM06840GPolyclonal NTE Antibody (internal region)
APR12396GPolyclonal HRH3 Antibody (internal region)
AMRa00057GPolyclonal HIP1R/ HIP12 Antibody (C-Term)
APR09039GPolyclonal PEPT2 Antibody (C-Term)
AMM05529GPolyclonal ABCA4 (aa1336-49) Antibody (internal region)
APR13532GPolyclonal SRD5A1 Antibody (internal region)
AMM06165GPolyclonal KCNQ5 Antibody (C-Term)
AMM06162GPolyclonal KCNQ3 Antibody (C-Term)
AMM05979GPolyclonal GRIK5 / KA2 Antibody (C-Term)
APG02059GPolyclonal ATG4D Antibody (internal region, near C-Term)
AMM07720GPolyclonal SAFB2 Antibody (internal region)
AMM06483GPolyclonal MRGPRX3 / MRGX3 Antibody (Internal region)
APR16074GPolyclonal gamma sarcoglycan Antibody (internal region)
APR08547GPolyclonal MTHFR Antibody (C-Term)
APR13765GPolyclonal TNC Antibody (internal region)
APR15897GPolyclonal EXT2 Antibody (C-Term)
APR12001GPolyclonal GAT1 / SLC6A1 Antibody (C-Term)
APR15377GPolyclonal CDO Antibody (internal region)
AMM04812GPolyclonal GLUT5 / SLC2A5 Antibody (C-Term)
APR17551GPolyclonal NFATC4 / NFAT3 Antibody (internal region)
APR16877GPolyclonal IP6K3 Antibody (internal region)
APR16024GPolyclonal FREM2 Antibody (internal region)
APR15534GPolyclonal COL4A6 Antibody (internal region)
AMM08296GPolyclonal TPCN2 Antibody (C-Term)
APG03176GPolyclonal ATXN1 Antibody (internal region)
APR14827GPolyclonal ADAMTSL2 Antibody (internal region)
APR09059GPolyclonal PFKFB2 Antibody (N-Term)
APR15218GPolyclonal CACNA1G Antibody (internal region)
APR16152GPolyclonal GJC3 / connexin 29 Antibody (internal region)
APR13529GPolyclonal SRCAP Antibody (internal region)
AMM08435GPolyclonal UPF3A / RENT3A Antibody (internal region)
AMM04846GPolyclonal GOAT / MBOAT4 Antibody (internal region)
APR11632GPolyclonal Connexin 30 / GJB6 Antibody (internal region)
APR11634GPolyclonal Connexin 50 / GJA8 Antibody (internal region)
APR15916GPolyclonal FBN1 Antibody (Internal region)
APR12448GPolyclonal JARID2 Antibody (internal region)
AMM05847GPolyclonal DTX1 / Deltex-1 Antibody (internal region, near N-Term)
AMM06964GPolyclonal DTX2 / Deltext-2 Antibody (internal region)
APR17176GPolyclonal LAX1 Antibody (internal region)
APR16163GPolyclonal GLP / GOLGA6 Antibody (internal region)
APG03329GPolyclonal GIPR Antibody (internal region, near C-Terminus)
APR17011GPolyclonal KIF6 (aa738-750) Antibody (internal region, near C-Terminus)
AMM07325GPolyclonal PRED6 / ABCCC13 Antibody (internal region)
AMM06090GPolyclonal KCNE3 Antibody (Internal region)
APR10733GPolyclonal WASF1 / WAVE Antibody (internal region)
APR13502GPolyclonal SPAG16 Antibody (internal region)
AMM07827GPolyclonal SIT1 Antibody (internal region)
APR16738GPolyclonal HSH2D (aa325-339) Antibody (internal region)
APR11459GPolyclonal ARMS2 Antibody (internal region)
APR10120GPolyclonal SLC4A8 Antibody (internal region)
APG02536GPolyclonal CETP Antibody (N-Term)
APG02744GPolyclonal CPLA2-zeta Antibody (internal region, near C-Term)
APR13465GPolyclonal SOX21 Antibody (internal region)
APR12930GPolyclonal POU4F2 Antibody (internal region)
AMM07097GPolyclonal PEX12 Antibody (C-Term)
APR13107GPolyclonal RDH5 Antibody (internal region)
APR15726GPolyclonal Desmoplakin (aa 1546-1558) Antibody (internal region)
AMM07406GPolyclonal PTPRB Antibody (internal region)
APR15752GPolyclonal DNAH11 (aa 693-704) Antibody (internal region)
APR15753GPolyclonal DNAH11 Antibody (internal region)
AMRa00055GPolyclonal GPRIN3 Antibody (internal region)
APG03179GPolyclonal ATXN2 Antibody (internal region)
APR17004GPolyclonal KIF26B Antibody (internal region)
AMM05568GPolyclonal ADORA3 Antibody (internal region)
AMM06848GPolyclonal NTN4 (aa 65-76) Antibody (internal region)
APR15754GPolyclonal DNAH8 (aa107 -117) Antibody (internal region)
APR15755GPolyclonal DNAH8 (aa1738-1749) Antibody (internal region)
AMR09734GPolyclonal RHBG Antibody (internal region)
APR13660GPolyclonal Syt7 Antibody (internal region)
APR08092GPolyclonal KIAA0101 Antibody (internal region)
APR10098GPolyclonal SLC35F5 Antibody (internal region)
APR17198GPolyclonal LIMS2 Antibody (internal region)
APR17605GPolyclonal NRAP Antibody (internal region)
APR17606GPolyclonal NRAP Antibody (internal region)
APR13970GPolyclonal VN1R5 (aa347-356) Antibody (internal region)
APR13969GPolyclonal VN1R5 (aa109-119) Antibody (internal region)
APR13967GPolyclonal VN1R1 Antibody (internal region)
APR13968GPolyclonal VN1R1 Antibody (internal region)
APR11075GPolyclonal ERV3 Antibody (internal region)
APR11120GPolyclonal GPR183 Antibody (internal region)
AMM08203GPolyclonal TIAM2 Antibody (internal region)
APR17231GPolyclonal LPPR3 Antibody (internal region)
APR11491GPolyclonal Bbs1 (mouse) Antibody (internal region)
APG01422GPolyclonal ABCC3 Antibody (internal region)
APR16685GPolyclonal Hes7 Antibody (internal region)
AMM04780GPolyclonal Ghrelin O-acyltransferase Antibody (internal region)
APR14038GPolyclonal ZIC3 (aa205-218) Antibody (internal region)
APR10204GPolyclonal SON Antibody (N-Term)
APR13220GPolyclonal SCN5A (aa1021-1034) Antibody (internal region)
APR13211GPolyclonal Scn10a / Nav1.8 (mouse) Antibody (internal region)
APR17244GPolyclonal LTBP2 Antibody (internal region)
APR12263GPolyclonal GRID1
 Antibody (Internal region)
APR12412GPolyclonal HYPE / FICD Antibody (internal region)
AMM06625GPolyclonal NEUROD2 (aa23-37) Antibody (internal region, near N-Term)
AMM06252GPolyclonal LAMA5 (aa1029-1043) Antibody (internal region)
APG03171GPolyclonal ataxin-1 (aa686-699) Antibody (internal region)
APR11973GPolyclonal GABRA6 (aa15-26) Antibody (N-Term)
APC00049GPolyclonal Gabra6 (mouse) Antibody (internal region, near C-Term)
AMR09305GPolyclonal PKD1 (aa2281-2292) Antibody (C-Term)
APR07844GPolyclonal HTR1A (aa249-262) Antibody (internal region)
AMM06565GPolyclonal NaV1.7 (aa1874-1887) Antibody (internal region, near C-Term)
AMM05369GPolyclonal DEFB104A / DEFB104B (aa37-50) Antibody (internal region)
AMM05370GPolyclonal DEFB106A / DEF106B (aa47-59) Antibody (internal region, near C-Term)
AMM05371GPolyclonal DEFB107A / DEFB107B Antibody (internal region)
AMM05368GPolyclonal DEFB103A / DEFB103B Antibody (internal region)
APR11084GPolyclonal Defensin, beta 119 Antibody (C-Term)
APG01415GPolyclonal ABCB5 (aa364-378) Antibody (internal region)
AMM07849GPolyclonal SLC22A16 (aa97-110) Antibody (internal region)
APG03224GPolyclonal CHRNE (aa185-197) Antibody (internal region)
APG01592GPolyclonal Adrb3 (mouse, intracellular) Antibody (internal region, near C-Term)
APR13839GPolyclonal TSPYL2 (aa2-13) Antibody (N-Term)
APR10006GPolyclonal SLC1A7 / EAAT5 Antibody (C-Term)
APR10005GPolyclonal SLC1A7 (38-51) Antibody (internal region, near N-Term)
APG01426GPolyclonal ABCC9 / SUR2 Antibody (internal region)
AMM07702GPolyclonal Ryk (mouse) Antibody (internal region)
APR10033GPolyclonal SLC25A38
 Antibody (Internal region)
APR15733GPolyclonal DGKQ (aa295-298) Antibody (internal region)
APR13620GPolyclonal Synaptotagmin-6 Antibody (C-Term)
APR13619GPolyclonal Synaptotagmin-10 Antibody (internal region, near C-Term)
APR13693GPolyclonal TAS2R4 (aa157-171) Antibody (internal region)
APR11627GPolyclonal complement C3 (aa1580-1592) Antibody (C-Term)
APR11628GPolyclonal complement C3 (aa681-693) Antibody (internal region)
APR13925GPolyclonal Unc5b (mouse, rat) Antibody (internal region)
APR17676GPolyclonal Osteocalcin Antibody (internal region, near C-Term)
APG01379GPolyclonal 5HT2A Receptor (aa296-309) Antibody (internal region)
APR11640GPolyclonal Contactin 6 / NB-3 (mouse aa160-172) Antibody (internal region)
APR13748GPolyclonal TMEM132A Antibody (internal region)
APR12964GPolyclonal Prestin (aa399-411) Antibody (internal region)
AMM06614GPolyclonal Netrin-G1 Antibody (intenal region)
AMR09420GPolyclonal POLRMT Antibody (C-Term)
APR08371GPolyclonal MC4R Antibody (N-Term)
APR15974GPolyclonal FGF22 Antibody (internal region)
AMM06597GPolyclonal NELL2 Antibody (internal region, near C-Term)
AMM08119GPolyclonal TBC1D9 (aa444-458) Antibody (internal region)
AMR09559GPolyclonal proSAAS Antibody (internal region)
APR17349GPolyclonal MED13L (aa361-375) Antibody (internal region)
APR12912GPolyclonal PNOC Antibody (internal region)
APR12910GPolyclonal PNOC (aa27-38) Antibody (internal region)
APR17277GPolyclonal MAN2B2 Antibody (internal region)
AMM05947GPolyclonal Goat Anti-NRARP Antibody (N Terminus)
APR12115GPolyclonal Goat Anti-GRPR Antibody (internal region)
AMM06027GPolyclonal JARID2 polyclonal antibody
APR10106GPolyclonal SLC43A2 Antibody (Center)
APR08743GPolyclonal NIPA4 Antibody (N-term)
AMM07569GPolyclonal RFT1 Antibody (C-term)
APG01835GPolyclonal AMACR Antibody (C-term)
APR10301GPolyclonal STIM1 Antibody (C-term)
APG01614GPolyclonal AGTR1 Antibody (Center)
APR07956GPolyclonal IGF2BP2 Antibody (C-term)
APR07075GPolyclonal BACH2 Antibody (C-term)
APR17488GPolyclonal MUTED Antibody (Center)
APG01421GPolyclonal ABCC3 Antibody (Center)
APR07195GPolyclonal TFB2M Antibody (C-term)
AMM05174GPolyclonal GPAM Antibody (Center)
APR10104GPolyclonal SLC3A2 Antibody (C-term)
APR07836GPolyclonal HSPA9 Antibody (Center)
APR13896GPolyclonal UBA52 Antibody (C-Term)
APR15495GPolyclonal CLDN7 Antibody (C-term)
AMM07091GPolyclonal PEX1 Antibody (Center)
APG02130GPolyclonal ATP5H Antibody (Center)
APG02573GPolyclonal CHPT1 Antibody (N-term)
APR11976GPolyclonal GABRG2 Antibody (Center)
APR16094GPolyclonal GCC2 Antibody (C-term)
APR16649GPolyclonal GTPBP2 Antibody (C-term)
APR15225GPolyclonal CALML4 Antibody (C-term)
APR08474GPolyclonal MOCS1 Antibody (C-term)
APR08114GPolyclonal L2HGDH Antibody (Center)
AMM06751GPolyclonal NOS1AP Antibody (Center)
APR10397GPolyclonal TFAM Antibody (C-term)
APR10045GPolyclonal SLC25A12 Antibody (N-Term)
APR10131GPolyclonal SLC5A12 Antibody (C-term)
APG02525GPolyclonal CEPT1 Antibody (N-term)
APR13292GPolyclonal SERPINI1 Antibody (N-term)
AMM08194GPolyclonal TINAGL1 Antibody (C-term)
AMM07712GPolyclonal SAR1B Antibody (Center)
AMM04716GPolyclonal GATM Antibody (N-term)
APR07052GPolyclonal AIF1 Antibody (N-term)
APG01875GPolyclonal ANGPT1 Antibody (C-term)
APG01427GPolyclonal ABCD1 Antibody (Center)
APR11832GPolyclonal ENSA Antibody (Center)
APR15622GPolyclonal CTLA4 Antibody (N-term)
APR14791GPolyclonal ACTL7A Antibody (N-term)
APG02153GPolyclonal B3GAT2 Antibody (Center)
APG02660GPolyclonal CLIC6 Antibody (Center)
APR16180GPolyclonal GNA15 Antibody (C-term)
APR11022GPolyclonal CCR8 Antibody (C-term)
APR12275GPolyclonal GRINA Antibody (Center)
APR17381GPolyclonal MICALL1 Antibody (C-term)
APR14977GPolyclonal AP3S1 Antibody (N-term)
APR13190GPolyclonal S6A12 Antibody (N-term)
APR08637GPolyclonal NDUAB Antibody (Center)
APR17257GPolyclonal LY6G6C Antibody (C-term)
APG02306GPolyclonal C14orf126 Antibody (C-term)
APR08875GPolyclonal NUDT8 Antibody (N-term)
APR16810GPolyclonal IGSF5 Antibody (N-term)
AMM07719GPolyclonal S100Z Antibody (N-term)
APR07045GPolyclonal UBC9 (UBE2I) Antibody (N-term)
APR11264GPolyclonal CD11b Antibody (N-term)
APR11020GPolyclonal CCNT1 Antibody (Center)
APR12785GPolyclonal PDE7B Antibody (C-term)
APG03155GPolyclonal APCS Antibody (C-term)
AMM05383GPolyclonal HLA-B Antibody (Center)
AMR09438GPolyclonal PON1 Antibody (Center)
APR12512GPolyclonal MCHR1 Antibody (C-term)
APR14315GPolyclonal CSF2 Antibody (Center)
APG01866GPolyclonal AMY2B Antibody (N-term)
APG02234GPolyclonal BCL10 Antibody (N-term)
AMM05181GPolyclonal GPD1L Antibody (N-term)
AMM07757GPolyclonal SERPINA6 Antibody (Center)
APR08675GPolyclonal NDUFC2 Antibody (C-term)
AMM08548GPolyclonal ZNF366 Antibody (C-term)
APR09007GPolyclonal PDHA2 Antibody (Center)
APR14990GPolyclonal ARHGAP17 Antibody (N-term)
APR07092GPolyclonal CLPX Antibody (C-term)
APR07033GPolyclonal GNMT Antibody (C-term)
AMR09783GPolyclonal RT4I1 Antibody (C-term)
AMM07965GPolyclonal SRAC1 Antibody (C-term)
APR17686GPolyclonal ORML2 Antibody (Center)
APR10963GPolyclonal KAT5 / Tip60/HTATIP Antibody (N-term)
APG02932GPolyclonal KAT5 / Tip60/HTATIP Antibody (C-term)
AMM06930GPolyclonal OR10H1 Antibody (C-term)
APR12624GPolyclonal OR8B8 Antibody (C-term)
APR14290GPolyclonal ENT1 Antibody (C-term)
APR14332GPolyclonal ENT1 Antibody (Center)
APR15841GPolyclonal ENT1(Slc29a1) Antibody (S254)
APR17119GPolyclonal KRT80 Antibody (C-term)
APR12631GPolyclonal OR9Q1 Antibody (C-term)
APR12610GPolyclonal OR6C4 Antibody (C-term)
APR09982GPolyclonal SLC16A11 Antibody (N-term)
APR15610GPolyclonal CSH1 Antibody (C-term)
APG02671GPolyclonal CLU Antibody (N-term)
APR15404GPolyclonal CENTG1 Antibody (C-term)
APR15750GPolyclonal DMP4 Antibody (C-term)
APR08638GPolyclonal NDUF3 Antibody (N-term)
APR16065GPolyclonal FZD6 Antibody (Center)
APR13103GPolyclonal RILPL2 Antibody (Center)
APR16660GPolyclonal hCG_2024410 Antibody (C-term)
APR16796GPolyclonal ICAM2 Antibody (Center)
APR07700GPolyclonal ENASE Antibody (Center)
APR16804GPolyclonal IFITM5 Antibody (Center)
APR12533GPolyclonal OR1J4 Antibody (C-term)
APR12561GPolyclonal OR2Z1 Antibody (N-term)
APR12603GPolyclonal OR5L2 Antibody (N-term)
APR12053GPolyclonal GNAT2 Antibody (Center)
APG03023GPolyclonal HDAC9 Antibody (N-term)
AMM05457GPolyclonal HDAC9 Antibody (C-term)
APG01808GPolyclonal ALDOC Antibody (N-term)
APR07032GPolyclonal CYP2B6 Antibody (Center)
APR12376GPolyclonal HIP1R Antibody (N-term)
APR14329GPolyclonal HDAC10 Antibody (N-term)
APR11733GPolyclonal DFNB31 Antibody (Center)
APR07107GPolyclonal GAD2 Antibody (Center)
APR11539GPolyclonal CALCA Antibody (Center)
APR07119GPolyclonal HTR2B Antibody (C-term E423)
AMM04457GPolyclonal ETFA Antibody (C-term)
APR08031GPolyclonal IRGM Antibody (C-term)
APR14781GPolyclonal ACAP1 Antibody (N-term)
APR17506GPolyclonal MYO19 Antibody (Center)
AMM06878GPolyclonal NXPH4 Antibody (C-term)
APR08611GPolyclonal NAT12 Antibody (C-term)
APG01920GPolyclonal APG7L Antibody(D555)
APG02866GPolyclonal CYP11B2 Antibody (Center)
APR07099GPolyclonal DBH Antibody (N-term P42)
APR17433GPolyclonal Mouse MOGT2 Antibody (C-term)
AMM04763GPolyclonal GGH Antibody (N-term)
APR17401GPolyclonal MNDA Antibody (N-term)
APR08241GPolyclonal LIPC Antibody (N-term)
APR17101GPolyclonal KRT25 Antibody (C-term)
AMM05962GPolyclonal GPR142 Antibody (N-term)
AMM06932GPolyclonal OR10J5 Antibody (C-term)
APR15500GPolyclonal CLEC4F Antibody (C-term)
APR14430GPolyclonal YOD1 Antibody (C-term)
APR08545GPolyclonal MTHFD2L Antibody (C-term)
APR15887GPolyclonal ETV2 Antibody (N-term)
APR15056GPolyclonal ARL8 Antibody (C-term)
APR15553GPolyclonal COPE Antibody (C-term)
APR12272GPolyclonal GRIN2A Antibody (Center)
APR11623GPolyclonal COCH Antibody (C-term)
AMM07665GPolyclonal RPS6KL1 Antibody
APR10983GPolyclonal AP1M1 Antibody (Center)
AMM07430GPolyclonal RAB12 Antibody (N-term)
APR07643GPolyclonal EDN1 Antibody (Center)
APR12271GPolyclonal GRIN2A Antibody (C-term)
APR11889GPolyclonal F8A2 Antibody (N-term)
APR15208GPolyclonal C6orf138 Antibody (Center)
APR16076GPolyclonal GAS2L2 Antibody (C-term)
APR12555GPolyclonal OR2B11 Antibody (C-term)
APR12597GPolyclonal OR5B12 Antibody (C-term)
APG02767GPolyclonal CRFR1 Antibody (Q103)
APR11665GPolyclonal CRFR2 Antibody (D35)
APR17142GPolyclonal KSR2 Antibody (C-term)
AMM06871GPolyclonal NUMB Antibody (N-term)
APR07185GPolyclonal SP1 Antibody (C-term P692)
APG02701GPolyclonal COQ6 Antibody (N-term)
APR15571GPolyclonal CPM Antibody (Center)
APG02754GPolyclonal CPT1C Antibody (C-term)
AMM07730GPolyclonal SCUBE2 Antibody (Center N266)
AMM04504GPolyclonal FADS6 Antibody (C-term)
APR08872GPolyclonal NUDT19 Antibody (Center)
APR15693GPolyclonal DCDC5 Antibody (C-term)
APR08447GPolyclonal MIA40 Antibody (C-term)
APG02142GPolyclonal ATP6V1B1 Antibody (Center)
APR14334GPolyclonal Fagilis (IFITM3) Antibody (Center)
APR17222GPolyclonal LMTK3 Antibody (N-term)
APR14349GPolyclonal KIAA0999 Antibody (C-term)
AMM06297GPolyclonal LIN28 Antibody
APR12322GPolyclonal GUCY2D Antibody (Center)
APR11189GPolyclonal SPB4 Antibody (C-term)
AMM07762GPolyclonal SFRP4 Antibody (C-term)
AMM07917GPolyclonal SNX24 Antibody (N-term)
APG03032GPolyclonal Neuropilin-2 Antibody (C-term K813)
APR16918GPolyclonal ITGA8 Antibody (C-term)
AMM06997GPolyclonal ECT2L Antibody (C-term)
APR12620GPolyclonal OR7G1 Antibody (N-term)
APR15747GPolyclonal DKK4 Antibody (C-term)
AMM08534GPolyclonal YI016 Antibody (C-term)
APG03223GPolyclonal CHRND Antibody (Center)
APR10672GPolyclonal UQCRFS1 Antibody (C-term)
APG02034GPolyclonal ATG16L2 Antibody (Center K292)
AMM07985GPolyclonal SSH3 Antibody (C-term)
AMR09752GPolyclonal RHEB Antibody (C-term)
APR08774GPolyclonal NOS2A Antibody (Center)
APR13180GPolyclonal S100A1 Antibody (C-term)
AMM08113GPolyclonal TBB1 Antibody (N-term)
APR17641GPolyclonal NUP107 Antibody (Center)
APR07911GPolyclonal IAH1 Antibody (Center)
AMM05780GPolyclonal CNGA4 Antibody (N-term)
APR07190GPolyclonal STARD6 Antibody (C-term)
AMM07041GPolyclonal PDE1B Antibody (C-term)
AMR09667GPolyclonal PYCR2 Antibody (Center)
APR15515GPolyclonal COL13A1 Antibody (N-term)
AMM07088GPolyclonal PELP1 Antibody (Center R759)
AMM08101GPolyclonal TBC1D13 Antibody (Center)
APR12203GPolyclonal GPM6B Antibody (N-term)
APR12547GPolyclonal OR2M7 Antibody (C-term)
APR13308GPolyclonal SHISA6 Antibody (N-term)
APR08237GPolyclonal LIPK Antibody (C-term)
AMM08387GPolyclonal TUBB6 Antibody (Center)
AMM08094GPolyclonal TBB8B Antibody (C-term)
AMM05458GPolyclonal LGALS3 Antibody (C-term)
AMM08383GPolyclonal TUBB2B Antibody (N-term)
APR14358GPolyclonal MGP Antibody (Center)
APR17410GPolyclonal MOGT3 Antibody (C-term)
APR07533GPolyclonal DDIT3 Antibody (C-term A135)
AMM06492GPolyclonal MSI1 Antibody (N-term)
APR07642GPolyclonal EDN1 Antibody (C-term)
AMR09578GPolyclonal PSMAL Antibody (C-term)
APR12524GPolyclonal MeCP2 Antibody (N-term S80)
AMM07601GPolyclonal RGS7 Antibody (C-term)
APR12782GPolyclonal PCDHGA8 Antibody (C-term)
APG02743GPolyclonal CPB1 Antibody (N-term)
AMM08121GPolyclonal TBCA Antibody (Center)
AMM05850GPolyclonal DVL3 Antibody (C-term)
APR15155GPolyclonal BMPR1B Antibody (Center)
APR10984GPolyclonal AP1M1 Antibody (Center)
APR14416GPolyclonal TUBA1C Antibody (C-term)
APR17010GPolyclonal Kif5C-2 Antibody
AMM08338GPolyclonal TRIM33 Antibody (C-term)
AMM08063GPolyclonal SUV4-20H1 Antibody (C-term)